fbpx

Akhir tahun ini, alhamdulillah DQ Hulu Sungai Utara memberikan beasiswa kepada 22 Anak yatim dan dhuafa mulai dari Paud, SD dan SMP yang bersekolah di Yayasan Ihsanul Amal Alabio.

Semoga beasiswa ini memberikan mereka semangat yang lebih lagi untuk terus belajar dan menghafal Al-Qur’an sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang hafizh, berwawasan dan berakhlak mulia.

InsyaAllah dengan memberi dukungan kepada anak yatim dhuafa memberikan kebahagiaan yang jauh lebih mulia daripada sekedar mendapatkan kekayaan.